Droogte in de sprengen en beken

Juli 2018. De langdurige droogte treft nu ook de toevoer van grondwater in de sprengen en beken op de Veluwe. Het secretariaat krijgt tal van meldingen via haar contactpersonen van drooggevallen beken. Door het Waterschap Vallei en Veluwe is via de media bekend gemaakt dat in een aantal beken, met drooggevallen delen, gevist wordt en deze vissen worden weer uitgezet in De Grift. Vanmiddag ontmoette ik na een excursie van Hagedoorns Plaatse naar de Kopermolen in Zuuk leden van werkgroep De Prik die, samen met een beroepsvisser uit Terwolde, in de Verloren beek met schepnetten vissen vingen in het lage water. Ik sprak Gertjan Blankena en hij vertelde mij dat zij elritsen, beekprikken, maar ook snoekjes en stelbaarsjes vingen. Ook in de wijerd en bij de Kopermolen van Zuuk zijn op 20 juli vissen gevangen. De familie Rodijk was erg blij met dit initiatief, omdat zij zich grote zorgen maakte over de droogval in de Klaarbeek en het mogelijk sterven van diverse vissoorten. Het is verheugend om te constateren dat het Waterschap haar verantwoordelijkheid neemt en in de droogvallende beken vissen laat vangen en weer uitzet in De Grift. Via de vistrappen kunnen vissen na deze droge periode weer terug zwemmen in de beken.

Adrie Hottinga

 Werkgroep De Prik in actie bij de Verloren Beek – 21- juli 2018

Verder kunt u hier nog een artikel lezen over de maatregelen die worden getroffen om de vissen in de Verloren Beek te redden.