23 maart, Jaarvergadering

U wordt uitgenodigd voor de jaarvergadering van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, die wordt gehouden op donderdag 23 maart 2023, in de Wenumse Watermolen, Oude Zwolseweg 160, 7345 DG Wenum-Wiesel.

De vergadering begint om 19.45 uur, vanaf 19.15 uur ontvangst met koffie.

  • Opening
  • Mededelingen door voorzitter Ella de Hullu
    • Jaarverslagen secretarieel/financieel
  • Presentatie: Maarten Veldhuis Waterschap Vallei en Veluwe
  • Korte koffiepauze (ca. 21.15 u)
  • Roel Gorter de Vries: natuurherstelplan 2000 Veluwe en reactie Bekenstichting
  • Afsluiting (ca. 22.00 u)

De jaarverslagen secretarieel en financieel zijn te downloaden op deze website en zullen ook ter inzage liggen in de Wenumse Watermolen.

Maarten Veldhuis is sinds 2022 onze nieuwe contactpersoon bij Waterschap Vallei en Veluwe, zie artikel in De Wijerd van maart 2022.

Routebeschrijving:
Vanaf Vaassen: richting Apeldoorn (dorpenweg). Na de Haere (woonwagencentrum) linksaf de Nieuwe Molenweg of de Ramsbrugweg inrijden. De eerste kruising is die met de Oude Zwolseweg. Hier rechtsaf richting Wenum. Na de brug ligt links de Watermolen.

Vanaf Apeldoorn: richting Vaassen (dorpenweg). Na het Van Haeftenpark rechtsaf de Oude Zwolseweg inrijden. In een ruime bocht in Wenum linksaf richting Vaassen. Na ca. 100 m. (en voor de brug) ligt rechts de Watermolen.

Er is een ruime parkeerplaats achter de molen, te bereiken via de Astaweg.