Stichting tot behoud van de
Veluwse Sprengen en Beken
Stichting tot behoud van de
Veluwse Sprengen en Beken
Stichting tot behoud van de
Veluwse Sprengen en Beken
Stichting tot behoud van de
Veluwse Sprengen en Beken
Stichting tot behoud van de
Veluwse Sprengen en Beken
Stichting tot behoud van de
Veluwse Sprengen en Beken
Previous slide
Next slide
Stichting tot Behoud van de
Veluwse Sprengen en Beken

Welkom bij de Bekenstichting

De website van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, ook wel kortweg Bekenstichting genoemd, informeert u over het Veluwse sprengen- en bekenlandschap en over de activiteiten van de in 1979 opgerichte stichting. De stichting streeft naar het in stand houden, herstellen en verbeteren van de Veluwse sprengen en beken, ook in de omgeving (ensembles) waarin deze liggen.

De stichting vraagt in zo groot mogelijke kring aandacht voor:

  • de cultuurhistorische waarden van sprengen en beken, de watermolens, waterpartijen en alle andere met de beken verbonden objecten;
  • de rijkdom van planten- en dierenwereld in en langs de beken;
  • de landschappelijke en recreatieve waarden van beken en beekdalen op de Veluwe.

De Apeldoornse watermolens

Henk Weltje heeft een naslagwerk van 520 pagina’s over de watermolens in en rond Apeldoorn gemaakt. Deze watermolens speelden in de ontwikkeling van Apeldoorn e.o. een belangrijke rol. Nu verkrijgbaar in meerdere Apeldoornse boekhandels, inclusief fietsroutekaart langs alle beschreven molens.

Lees de nieuwe Wijerd

In de nieuwe Wijerd van juni staat de Motketel in Niersen centraal. Het Vaassense bekenstelsel met de Motketel in Niersen als brongebied behoort cultuurhistorisch gezien tot het meest fraaie van de Veluwe en is in verhouding weinig aangetast.

Actueel Bekenregister

Onder Registers en Atlas is het Bekenregister opgenomen. Mede door aanpassing van diverse beken in de BekenAtlas Veluwe (BAV) hebben contactpersonen teksten van hun beken geactualiseerd. Coördinator is Wiebe Kiel, die ook dit jaar nieuwe teksten en foto’s gaat aanleveren. Kijk zelf eens wat er te vertellen is over beken bij u in de buurt.

Boeiende jaarvergadering

De jaarvergadering van de Bekenstichting van 21 maart jl. stond in het teken van ecologie en beekonderhoud en werd gehouden in de Wenumse watermolen. De opkomst was met ca. 70 mensen zeer goed te noemen, twee keer zo groot als vorig jaar. De stichting bestaat dit jaar 45 jaar en is “alive and kicking”. Lees meer…

Terugblik bekenforum

Op 19 oktober was er weer een bekenforum in Hagedoorns Plaatse. Tijdens het forum spraken GertJan Blankena en Kars Witman over vispopulaties algemeen in beken en specifiek in de Egelbeek. Vervolgens kwam Rob van de Braak van Waterschap Vallei en Veluwe aan het woord en sprak over toekomstgericht beekbeheer. Kijk hier voor de presentaties.