Stichting tot behoud van de
Veluwse Sprengen en Beken
Stichting tot behoud van de
Veluwse Sprengen en Beken
Stichting tot behoud van de
Veluwse Sprengen en Beken
Stichting tot behoud van de
Veluwse Sprengen en Beken
Stichting tot behoud van de
Veluwse Sprengen en Beken
Stichting tot behoud van de
Veluwse Sprengen en Beken
Previous slide
Next slide
Stichting tot Behoud van de
Veluwse Sprengen en Beken

Welkom bij de Bekenstichting

De website van de Stichting tot Behoud van de Veluwse Sprengen en Beken, ook wel kortweg Bekenstichting genoemd, informeert u over het Veluwse sprengen- en bekenlandschap en over de activiteiten van de in 1979 opgerichte stichting. De stichting streeft naar het in stand houden, herstellen en verbeteren van de Veluwse sprengen en beken, ook in de omgeving (ensembles) waarin deze liggen.

De stichting vraagt in zo groot mogelijke kring aandacht voor:

 • de cultuurhistorische waarden van sprengen en beken, de watermolens, waterpartijen en alle andere met de beken verbonden objecten;
 • de rijkdom van planten- en dierenwereld in en langs de beken;
 • de landschappelijke en recreatieve waarden van beken en beekdalen op de Veluwe.

Lions Club

Op 25 november ontving de Bekenstichting een cheque ter waarde van € 750 van de Lionsclub Zuid-Oost Veluwe. Het bedrag werd bijeengebracht tijdens een wandeling langs de Eerbeekse beek. De Bekenstichting wil deze mooie donatie gebruiken voor het jubileumboek dat volgend jaar, bij het 45 jarig bestaan, uitkomt.

Lees de nieuwe Wijerd

In de nieuwe Wijerd van december staan twee artikelen over macrofauna in sprengenbeken. Onder macrofauna worden kleine met het blote oog waarneembare dieren verstaan. Sprengenbeken zijn, als ze niet geteisterd worden door een heel droge periode, altijd stromend.

Actueel Bekenregister

Onder Registers en Atlas is het Bekenregister opgenomen. Mede door aanpassing van diverse beken in de BekenAtlas Veluwe (BAV) hebben contactpersonen teksten van hun beken geactualiseerd. Coördinator is Wiebe Kiel, die ook dit jaar nieuwe teksten en foto’s gaat aanleveren. Kijk zelf eens wat er te vertellen is over beken bij u in de buurt.

Agenda Jaarvergadering

Donderdag 21 maart 2024 19:15 uur in de Wenumse Watermolen te Wenum-Wiesel.
 1. Opening
 2. Mededelingen door voorzitter Ella de Hullu
   – Jaarverslagen secretarieel/financieel
 1. Presentatie Piet Verdonschot: “Ecologische waarden en bedreigingen van de Veluwse beken”
 2. Korte koffiepauze (circa 21:15 uur)
 3. Presentatie Ruud Schaafsma: “30 jaar beekonderhoud”
 4. Afsluiting (circa. 22:00 uur)

Terugblik bekenforum

Op 19 oktober was er weer een bekenforum in Hagedoorns Plaatse. Tijdens het forum spraken GertJan Blankena en Kars Witman over vispopulaties algemeen in beken en specifiek in de Egelbeek. Vervolgens kwam Rob van de Braak van Waterschap Vallei en Veluwe aan het woord en sprak over toekomstgericht beekbeheer. Kijk hier voor de presentaties.